IGBT功率管
全部重置
應用篩選
篩選結果:
符合条件商品:0 价格筛选(小批量): - 现货商品
Part Number PackageConfiguration Vces (V) Vge (±V) Ic (A) 25°C Vce(sat) (Typ V) Qg (nC)PD (W) 25°C
版權所有©WINSOK(微碩)半導體。保留所有權利。
產品 在線留言 郵件